Liên Hệ

Mọi thông tin hợp tác và quảng cáo xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Thông tin liên hệ:

Các hình thức quảng cáo

Hiện tại Bóng Đá Số đang có 3 hình thức hợp tác & quảng cáo gồm:

  • Guest Post ( Chấp nhận tất cả các nội dung)
  • Quảng cáo banner (Hiển thị đầy đủ và đồng bộ trên cả máy tính và điện thoại di động)
  • Text Link ( Đặt text link toàn trang hoặc trong bài viết)

Traffic 3 tháng gần đây

Dữ liệu thống kê tính từ ngày 1/7/22 đến ngày 24/9/2022:

Thong Ke Analytics Bong Da So 68